Třída:

Doučování

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste byli informováni o systému doučování, který jsme pro vaše děti – naše žáky a žákyně – připravili.

  • Smyslem doučování je podpora dětí, které doučování (nejen v souvislosti s distanční výukou v uplynulém školním roce) potřebují.
  • V jedné skupině na doučování může být 1 – 10 dětí různých ročníků.
  • Doučování probíhá pravidelně každý týden ve stanovený čas, a to od středy 29. 9. 2021 zatím do poloviny prosince 2021.
  • Doučování je také tématem naší Edukavárny 6. 10. 2021 v 17 hod., na kterou vás srdečně zveme.
  • Do skupiny se žáci dostávají na základě výzev pedagogů, svých potřeb, zájmu zákonných zástupců žáků. Pokud si myslíte, že váš syn/vaše dcera doučování potřebuje, neváhejte vyhledat optimální termín podle rozvrhu, který platí od středy 29. 9. 2021:Doucovani-zaku (1)

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Kdy? 6. 10. 2021 od 17:00. Kde? ve sborovně ZŠ Eden. Na jaké téma? Doučování.

Po roční pauze nás čeká další Edukavárna. Tématem bude doučování, které je po období koronavirové pandemie více než aktuální. Doučování by neměly děti vnímat jako trest za to, že právě něco neumí a musí být „po škole“. Naopak by to pro ně měl být prostor, kde se v mnohem klidnější atmosféře doučí intenzivně vše, co potřebují. Cílem takového doučování pak je, aby běžná výuka nebyla trápení a děti nemusely trávit čas doma šprtáním a strachem ze školního neúspěchu.

Barbora Zmeškalová, organizátorka kavárny, a Jana Churáčková, ředitelka školy

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. 9. 2021 od 17 hod. I když jsme nejdříve uvažovali o online formě schůzek, nakonec jsme upřednostnili osobní setkání. Předem vám děkujeme za odpovědný přístup – že jste buď očkováni, nebo jste max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, nebo jste před schůzkami podstoupili test na certifikovaném odběrovém místě.  Pokud potřebujete, můžete se otestovat přímo ve škole před třídními schůzkami – informujte se u vrátnice. Po celou dobu konání schůzek budeme mít nasazené roušky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Adaptační kurz

Vážení rodiče, milí žáci.

Ve dnech 13. – 15. 9. 2021 odjíždíme na adaptační kurz. 

Sraz je v 7:45 před školou, poté se půjdeme do třídy otestovat na covid.

Předpokládaný návrat je ve středu kolem 17:00.

S sebou je nutné mít vyplněnou bezinfekčnost, žákovskou knížku (nebo ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny a staré noviny (1x).  Dále vhodné sportovní a teplé oblečení, hygienu atd.

Kdo bere nějaké léky, tak na začátku odevzdá paní ředitelce. Obědy ve školní jídelně na dané dny žákům odhlásím.

Jídlo, pití a ubytování je zajištěné.

V případě, že by někdo nejel, bude ve třídě 5.A.

S pozdravem David Adam

BEZINFEKČNOST 2021

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

dnes jsem žákům rozdal formulář o zdravotní způsobilosti a dotazník osobních údajů.

Z důvodu kontroly osobních údajů prosím o vyplnění dotazníku do pátku 3. 9. 

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění zdravotní způsobilosti, potvrzení lékařem a odevzdání kopie. Platnost zprávy je dva roky, takže někomu formulář pokračuje z loňského roku. Bez platné zdravotní způsobilosti se děti nesmí účastnit akcí konaných mimo budovu školy (např. adaptačního kurzu).

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce, vlepení kartičky pojištěnce a podpis rodičů (seznámení se šk. řádem).

V případě, že ještě nejste zaregistrováni ve školní online pokladně, tak prosím učiňte. Na účtu žáků by mělo být minimálně 500 Kč.

Prosím o zajištění šatní skříňky zámkem (číslo skříňky se děti dozvěděly dnes) a nákup sešitů a dalších kancelářských potřeb (lepidlo, nůžky). Pracovní sešity hradí škola.

Výtvarná výchova bude stejně jako v minulém školním roce fungovat formou ateliéru. Tedy žáci dostávají pomůcky, které nakoupíme a poměrnou částku strhneme z online pokladny – odpadá tedy starost se zařizováním výtvarného kufříku.
Částku pan učitel upřesní až poté, co provede objednávku. Pravděpodobná cena bude v rozmezí 50 – 70 Kč.

Zveřejňuji seznam sešitů, které budou potřeba (pokud z některých předmětů nejsou uvedeny, děti se je dozví první vyučovací hodinu daného předmětu).

Aj – 2 x 544 + slovníček (lze pokračovat)

M – 1 x 440

ČJ – 2 x 444, 1x 464

D – 1 x 544

Z – 1 x 440 + linkovaná podložka

Př – 1 x 440

Ov – 1 x 444

 

Přeji hezký den, David Adam.

Zahájení školního roku 1. září

Milí žáci a žákyně,

prázdniny skončily a určitě se těšíte do školy 😉

Ve středu 1.9.  se sejdeme před školou, kdy v 7:55 zahajujeme školní rok tancem a úvodním slovem paní ředitelky. Poté se přesuneme do třídy, kde Vám sdělím další informace. 

Ve škole se budeme testovat. Očkovaní žáci a žáci, kteří již nemoc prodělali si prosím donesou potvrzení. Ve středu 1.9. skončíme v 8:45 a v 10:00 je možnost zajít si na oběd.  Ve čtvrtek a v pátek končíme v 11:45, poté možnost obědu. Od pondělí 6.9. se učíme podle rozvrhu.

Těším se na Vás.

David Adam

Týdenní plán 24. – 28. 5.

Týdenní plán 24.- 28.5

Zájmeno já

Zájmeno já 2

Zájmeno ona

 

Týdenní plán 17. – 21.5.

Týdenní plán 17.-21.5

Přídavná jména

Přídavná jména 2

Jednotky délky

Jednotky délky 2

Jednotky délky 3

Týdenní plán 10. – 14.5. + pár informací

Týdenní plán 10. – 14.5

Milí rodiče, 

prosím Vás o podepsaní hodnocení 3. čtvrtletí v ŽK.

Děti hodně zapomínají pomůcky a pak si myslí, že ve škole nemusí pracovat, ani je nenapadne, že by si to někde půjčily… Prosím, abyste s nimi přes víkend zkontrolovali a případně doplnili, zda mají – lepidlo, nůžky, školní sešity (do ČJ, M – v podstatě jakýkoliv, ale když píší na papíry, nemají pak z čeho opakovat, procvičovat…), rýsovací potřeby – tužka, pravítko s ryskou.

V příštím týdnu budeme opakovat na známky toto učivo: koncovky přídavných jmen, rýsování čtverce a obdélníku + výpočet obvodu a obsahu, nás. a dělení desetinných čísel, opěrná soustava

Protože od 1.6. budu nastupovat na mateřskou dovolenou, je s námi teď ve třídě paní asistentka Barbora Zmeškalová, která po mém odchodu s dětmi dokončí školní rok. Kontakt na ní a další informace Vám postupně dodám. 

S pozdravem,

JV

Odkazy k procvičování učiva:

Koncovky příd. jm.

Koncovky příd. jm. 2

Obvod a obsah čtverce a obdélníku

nás./děl. desetinných čísel

opěrná soustava

 

Týdenní plán 3. – 7. 5. (DV)

Týdenní plán 3. – 7.5.