Vážení rodiče,
v hodinách českého jazyka se s vašimi dětmi moc pěkně spolupracuje, jsou tvořiví, aktivní. 
I proto bych ráda – tak trochu za odměnu – využila březen, který je vyhlášen měsícem knihy, ke společnému čtení. Ze zápisů ve čtenářských denících vím, že děti rádi čtou knihy Davida Williamse. Je to současný oblíbený autor literatury pro mládež, který píše svižné, vtipné, graficky atraktivní knížky, které ale mají často silný příběh, velké téma. Domluvili jsme se s dětmi, že si na měsíc březen každý připraví jednu knihu od tohoto autora, kterou ještě nečetl, a bude si ji nosit na hodiny češtiny (nebo nechávat v poličce ve třídě). Během měsíce tak ve třídě přečteme různé knihy, budeme o nich mluvit a pracovat na dílčích úkolech, které rozvinou naše čtenářské dovednosti. Chtěla bych vás poprosit, zda byste dětem pomohli sehnat tuto knihu. 
Je několik možností:
– několik svazků máme ve školní knihovně
– mohou si je půjčit vzájemně, od kamarádů…(do knihy nebudeme nic vpisovat…)
– mohou se přihlásit do městské knihovny (pro děti zdarma) a knihu si půjčit tam
– můžete jim knihu zakoupit (třeba jako odměnu za vysvědčení:)
 
Pokud by to byl pro někoho problém a knihu by si nedokázal připravit, také to zvládneme. Do hodin mu připravím individuální čtenářské úkoly. 
 
Moc děkuji za spolupráci.
Martina Černá

Comments are closed.