Archiv Únor, 2022

Změna ve výuce

V pátek 25. 2. odpadá první vyučovací hodina – SV – kterou učí pí. uč. Hůlová. Pro dívky tedy výuka začíná v 8.55.

Ředitelské volno 21.3. 2022

Vážení rodiče,

pondělí 21. 3. 2022 vyhlašuji dnem ředitelského volna. Důvodem je dokončení  výměny oken v části budovy školy a provedení následné dezinfekce. Tato stavební akce proběhne během jarních prázdnin 12. – 20. 3. 2022. Pokud je pro rodiče malých dětí problém zajistit na tento den dohled nad dětmi, žádám je, aby do 2. 3. 2022 sdělili svůj zájem o pobyt dítěte dne 21. 3. 2022 ve školní družině od 8 do max. 16 hod., a to e-mailem panu zástupci Mgr. Pomahačovi na pomahac@zseden.cz.

Zároveň bych ráda poděkovala všem rodičům našich žáků za to, že si společně se svými dětmi přečetli slovní hodnocení za první pololetí školního roku. Jsme přesvědčeni o tom, že formativní hodnocení je cenné a že známky nestačí. 

Jana Churáčková, ředitelka školy