Archiv Prosinec, 2021

Další karanténa

informace KHS: Rizikové kontakty obdrží informace formou SMS o karanténě. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

informace školy: Vážení rodiče, jeden žák ze třídy 6.C má pozitivní výsledek PCR testu, takže je velmi pravděpodobné, že ve třídě bude opět vyhlášena karanténa a do školy budou moci až do 15. 12. 2021 včetně docházet pouze žáci, kteří jsou očkováni nebo nebyli v úterý 7. a ve středu 8. 12. 2021 ve škole. Od pondělí 13. 12. zajistíme hybridní výuku podle rozvrhu, který již žáci znají. Jakmile obdržíme přesné informace od KHS, zveřejníme je zde.

Jana Churáčková 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, na dny 20., 21. a 22. 12. 2021 vyhlašuji ředitelské volno s tím, že:

  • pokud by byl pro rodiče dětí z přípravné třídy a z prvního stupně  problém zajistit v tyto dny dohled nad dětmi a péči o ně (rodiče nechtějí – mnohdy znovu – čerpat ošetřovné…), o jejich děti se ve dnech ředitelského volna postaráme na základě přihlášky, kterou naleznete níže, a kterou odešlete na uvedenou adresu do 14. 12. 2021.
  • pro všechny žáky připravíme z jednotlivých předmětů samostatnou práci, kterou jim zadáme prostřednictvím platformy Teams.
  • obědy na tyto tři dny budou s výjimkou obědů dětí, jejichž přihlášky obdržíme, automaticky odhlášeny.

Udělení ředitelského volna jsem dlouho zvažovala, shromažďovala argumenty pro a proti, (marně) očekávala plošné řešení ze strany MŠMT. Poslední týdny jsou v naší škole velmi náročné a všichni  – naši žáci, jejich rodiče a naši pedagogové – se dlouhodobě  potýkáme s opakovanými karanténami tříd, vysokou nemocností pedagogů a souvisejícím náročným suplováním, střídáním distanční a prezenční výuky, obtížnou hybridní výukou, ale i obavami z vývoje epidemie. Přála bych si, abychom dnů ředitelského volna a navazujících vánočních prázdnin využili k načerpání sil na další etapu vzdělávání v nelehkých podmínkách. Zároveň děkuji všem, kteří vyjádřili na návrh ředitelského volna svůj názor – 79% bylo pro, 21% proti.

Jana Churáčková, ředitelka školy