Archiv Září, 2021

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Kdy? 6. 10. 2021 od 17:00. Kde? ve sborovně ZŠ Eden. Na jaké téma? Doučování.

Po roční pauze nás čeká další Edukavárna. Tématem bude doučování, které je po období koronavirové pandemie více než aktuální. Doučování by neměly děti vnímat jako trest za to, že právě něco neumí a musí být „po škole“. Naopak by to pro ně měl být prostor, kde se v mnohem klidnější atmosféře doučí intenzivně vše, co potřebují. Cílem takového doučování pak je, aby běžná výuka nebyla trápení a děti nemusely trávit čas doma šprtáním a strachem ze školního neúspěchu.

Barbora Zmeškalová, organizátorka kavárny, a Jana Churáčková, ředitelka školy

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 22. 9. 2021 od 17 hod. I když jsme nejdříve uvažovali o online formě schůzek, nakonec jsme upřednostnili osobní setkání. Předem vám děkujeme za odpovědný přístup – že jste buď očkováni, nebo jste max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19, nebo jste před schůzkami podstoupili test na certifikovaném odběrovém místě.  Pokud potřebujete, můžete se otestovat přímo ve škole před třídními schůzkami – informujte se u vrátnice. Po celou dobu konání schůzek budeme mít nasazené roušky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Oprava termínu návratu

Předpokládaný návrat z adaptačního kurzu není v 17 hod., ale cca ve 14,30. Odjíždíme ze Želivu ve středu 15. 9. nejpozději ve 13 hod. a pokud pojedeme zpět stejně dlouho jako sem, měli bychom být za 1,5 hod. v Praze.

Jana Churáčková

Adaptační kurz

Vážení rodiče, milí žáci.

Ve dnech 13. – 15. 9. 2021 odjíždíme na adaptační kurz. 

Sraz je v 7:45 před školou, poté se půjdeme do třídy otestovat na covid.

Předpokládaný návrat je ve středu kolem 17:00.

S sebou je nutné mít vyplněnou bezinfekčnost, žákovskou knížku (nebo ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny a staré noviny (1x).  Dále vhodné sportovní a teplé oblečení, hygienu atd.

Kdo bere nějaké léky, tak na začátku odevzdá paní ředitelce. Obědy ve školní jídelně na dané dny žákům odhlásím.

Jídlo, pití a ubytování je zajištěné.

V případě, že by někdo nejel, bude ve třídě 5.A.

S pozdravem David Adam

BEZINFEKČNOST 2021

 

 

Stopy doby

Stopy doby…

Vážení rodiče a milí žáci,

dnes jsem žákům rozdal formulář o zdravotní způsobilosti a dotazník osobních údajů.

Z důvodu kontroly osobních údajů prosím o vyplnění dotazníku do pátku 3. 9. 

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění zdravotní způsobilosti, potvrzení lékařem a odevzdání kopie. Platnost zprávy je dva roky, takže někomu formulář pokračuje z loňského roku. Bez platné zdravotní způsobilosti se děti nesmí účastnit akcí konaných mimo budovu školy (např. adaptačního kurzu).

Do pátku 10. 9. prosím o vyplnění údajů v žákovské knížce, vlepení kartičky pojištěnce a podpis rodičů (seznámení se šk. řádem).

V případě, že ještě nejste zaregistrováni ve školní online pokladně, tak prosím učiňte. Na účtu žáků by mělo být minimálně 500 Kč.

Prosím o zajištění šatní skříňky zámkem (číslo skříňky se děti dozvěděly dnes) a nákup sešitů a dalších kancelářských potřeb (lepidlo, nůžky). Pracovní sešity hradí škola.

Výtvarná výchova bude stejně jako v minulém školním roce fungovat formou ateliéru. Tedy žáci dostávají pomůcky, které nakoupíme a poměrnou částku strhneme z online pokladny – odpadá tedy starost se zařizováním výtvarného kufříku.
Částku pan učitel upřesní až poté, co provede objednávku. Pravděpodobná cena bude v rozmezí 50 – 70 Kč.

Zveřejňuji seznam sešitů, které budou potřeba (pokud z některých předmětů nejsou uvedeny, děti se je dozví první vyučovací hodinu daného předmětu).

Aj – 2 x 544 + slovníček (lze pokračovat)

M – 1 x 440

ČJ – 2 x 444, 1x 464

D – 1 x 544

Z – 1 x 440 + linkovaná podložka

Př – 1 x 440

Ov – 1 x 444

 

Přeji hezký den, David Adam.