Archiv Duben, 2021

3. čtvrtletí- hodnocení v ŽK

Milí rodiče, 

dnes a během zítřejšího dopoledne vlepím žákům hodnocení za 3. čtvrtletí, které převážně probíhalo distančně. Nevím, nakolik kontrolujete hodnocení žáků v Teams, proto jsem všem vypsala nasbírané známky z distanční i prezenční výuky a za to napsala výslednou známku z příslušného předmětu.

Prosím, abyste si uvědomili, že známky z DV nemají vždy takovou vypovídající hodnotu a nemusí vždy odpovídat schopnostem žáků. Někteří žáci plní úkoly s rodiči, někteří pracují samostatně. Je skvělé a často i nezbytné, že jim pomáháte a za to Vám děkuji, ale ve škole se pak ukazuje, že nezvládají pracovat samostatně a učivu nerozumí. Ve známce jsou tedy zohledněny znalosti, samostatnost, aktivita, individuální posun, ale i porovnání s dalšími spolužáky. Z mé strany se nejedná o žádnou změnu, takto k hodnocení přistupuji vždy. S dětmi o tom mluvím poměrně často, ale přesto dnes zazněly námitky, proto jsem na to chtěla upozornit i Vás.

S pozdravem,

JV

Testování PCR testy 30. 4. 2021

Vážení rodiče, zřizovatel školy, MČ Praha 10, reprezentovaný panem místostarostou MgA. Davidem Kašparem, radním pro školství, se rozhodl pilotovat využití PCR testů ve všech základních školách v Praze 10. Níže posílám dopis pana místostarosty a prosím vás o jeho přečtení.

Zítra ráno obejdu všechny páté třídy a předám dětem dopisy v tištěné podobě společně s informovanými souhlasy (rovněž uvedeny níže). Důležitým domácím úkolem bude vám doma tento dopis a informovaný souhlas  předat a případně přinést druhý den, tedy ve čtvrtek 29. 4., podepsaný do školy zpět. V pátek 30. 4. ráno proběhne testování ve třídách 5.A, 5.B, 5.C. Testováni budou samozřejmě jen žáci, kteří den před tím odevzdají rodiči podepsaný informovaný souhlas.

V pátek by to podle obdržených informací mělo proběhnout takto:  Děti by půl hodiny předem neměly nic jíst a pít.  Děti a paní učitelky si vydezinfikují ruce. Děti si rozeberou testy. Otevřou zkumavku, vyjmou z ní cucací tampón, pocucají   1 a ½ minuty (nežvýkat, jen cucat) , vrátí do zkumavky (vyplivnou tam nebo přendají rukou), zkumavku uzavřou. Zkumavku s tampónem předají paní učitelce, která  na zkumavku nalepí štítek se jménem a RČ dítěte. Testy si laboratoř odveze. Do 48 hod. dostanou zákonní zástupci dítěte výsledek na svůj e-mail.

Vážení rodiče, děkuji za přečtení tohoto sdělení a za vaše rozhodnutí. 

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

MSTA_vzor hlavičkový dopis Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka

Týdenní plán 26. – 30. 4.

Týdenní plán 26. – 30.4

Během týdne doplním žákům čtvrtletní hodnocení do ŽK. Prosím rodiče, aby jej podepsali. Děkuji!

Týdenní plán 19. – 23. 4. a organizace distanční výuky

Milí rodiče, 

pár informací k dalšímu týdnu:

Týdenní plán 19. – 23.4.

Online výuka probíhá stále podle stejného rozvrhu. Věřím, že už nedojde k dalším změnám a ve škole si během týdne vždy udělám přehled, jak na tom žáci jsou. Proto ruším individuální online setkání. Volný čas, který díky tomu získáme, využijeme na přidání online hodiny v PO a PÁ tak, aby děti měly každý den 2 online hodiny. 

V pátek 23. 4, jsem celé dopoledne u lékaře, proto online výuka nebude. Místo toho budou mít děti samostatnou práci. 

Ve škole jsem dětem kontrolovala PS a sešity. Zjistila jsem, že spousta dětí nemá hotovou práci, kterou děláme na online hodinách. Děti už ví, po nich od pondělí budu vyžadovat focení veškeré práce z online hodin a uvidíme, jak se tento model osvědčí. Tuto práci budou nahrávat do Teams – Obecné – Poznámkového bloku předmětu 5.C – Jméno žáka – Poznámky k předmětu. 

Nadále také budu zadávat každý den úkoly. 

Stále nabízím žákům jakoukoliv pomoc. Stačí, když mi nechají vzkaz v chatu Teams, během dne se s nimi spojím a můžeme si učivo vysvětlit a procvičit. 

S pozdravem,

JV

 

Předání výpisů vysvědčení

Milí rodiče,

po návratu dětí do školy, jsem jim zapomněla předat výpisy pololetních vysvědčení. Dneska jsem chybu napravila a každý si domů přinese 2 listy, které už na konci ledna každý obdržel elektronicky. 

S pozdravem,

JV

Týdenní plán 12. – 16.4.

Týdenní plán 12. – 16.4.

Návrat do školy už v příštím týdnu od 12.4.

Milí rodiče, 

už jsem ani nedoufala, ale mám velkou radost, že se s dětmi sejdeme opět ve škole už v dalším týdnu! Prosím o prostudování informací zveřejněných na stránkách školy:

Postupné otevírání školy od 12. 4. 2021

Dále uvádím pár informací týkajících se naší třídy:

  • škola bude otevřena od 7:30
  • žáci se po příchodu převléknou a přezují u svých skříněk a pak se sejdou v testovací místnosti, která se pro naší třídu nachází ve 2. patře úplně napravo naproti chlapeckým záchodům
  • po 8 hodině budou žáci testování (jen v pondělí a čtvrtek) 
  • až bude vše hotovo, přesuneme se do naší třídy
  • každý den máme 5 vyučovacích hodin, na oběd chodíme od 12:40 – 12:55
  • v týdnu, kdy budeme chodit do školy mají všichni žáci automaticky přihlášené obědy
  • žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole respirátor nebo roušku (ne látkovou!)
  • v prvním týdnu budeme spíše procvičovat a zvykat si na školní režim, ověřování znalostí si necháme až na další týden ve škole
  • Prosím, aby žáci měli v pondělí školní pomůcky – penál, ŽK, učebnice a PS podle rozvrhu. V pondělí budeme mít PDVL zelenou.

Přestože nás čeká opět velká změna, známe se už nějakou dobu a věřím, že se rychle zase zaběhneme!

S pozdravem,

JV

Krásné Velikonoce

Velikonoční přání

Soutěž Zvedáme hlavu – hlasování

Zvedáme hlavu – hlasování