Archiv Říjen, 2020

Týdenní plán 19. – 23. 10.

Týdenní plán 19. – 23. 10

Výchovy II. 1 (19.10.-23.10.)

Distanční výuka

Milí rodiče a žáci,

online výuka bude oproti jaru probíhat každý den vždy od 8.55 – 9.40 a 9.50 – 10.35 (ČJ, M, PDVL):

PO – M, PDVL 

ÚT – ČJ + (AJ – zda bude určuje učitel a bude podle školního rozvrhu)

ST – ČJ, M

ČT – M + (AJ – zda bude určuje učitel a bude podle školního rozvrhu)

PÁ – ČJ, PDVL

Distanční výuka bude probíhat přes aplikaci TEAMS v Officech 365. Doporučuji aplikaci stáhnout. Kdo  bude online, lépe aplikace funguje přes prohlížeče Microsoft Edge nebo Chrome. Online výuku jsem postavila takto, ale ne vždy bude trvat 2 hodiny. Někdy se připojíme, zadáme úkol a sejdeme se zase za 20 minut na kontrolu. PDVL budeme střídat, abychom protočily všechny 3 předměty. Některé úkoly budou mít děti na vypracování samostatně podle týdenního plánu.

Všechny úkoly budou děti odevzdávat přes ZADÁNÍ v Teamsech. Zaslaný úkol můžu zkontrolovat, ohodnotit a zaslat zpět. 

Pokud by bylo potřeba něco řešit individuálně, kontaktujte mě na email a domluvíme se dále.

Nebojím se, vše zvládneme!

S pozdravem,

JV

Referát do PDVL (zeměpis)

Milí rodiče,

do konce října jsem dětem zadala vypracovat referát o kraji, který si vyberou (kromě Prahy, tu probíráme společně). Krajům jsme se věnovali hodně i v loňském roce, proto jsem se letos rozhodla zvolit už jen tuto formu. Protože jsme to ještě nedělali, bude to pro děti náročné a Vás prosím o pomoc. Nechte je, ať sami vyhledají informace v učebnici, popřípadě na internetu. Pokud máte kde, vytiskněte jim obrázky a usměrněte je v množství textu. Vše stačí opravdu stručně, ale vlastní iniciativě se meze nekladou.

Referát může být psaný ručně nebo i na počítači a měl by obsahovat:

nadpis, polohu, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl, alespoň 3 obrázky

Prosím, aby děti psaly perem a zkontrolujte jim pravopisné chyby.

Datum odevzdání bude 2. 11. 

Děkuji za spolupráci. 

JV

Vycházka na Vyšehrad 15. 10.

Místo návštěvy Toulcova dvora (která bude 18. 11.), se ve čtvrtek vydáme na naučnou vycházku na Vyšehrad.

Sejdeme se v 8 hodin ve třídě. Nedokážu odhadnout, jak dlouho se na Vyšehradě zdržíme. Pokud vše stihneme rychle, vrátíme se do školy a zbytek výuky (do 13. 30) strávíme ve třídě.

S sebou: svačina, pití, průkaz MHD (nebo 2 jízdenky), penál, ŽK, oblečení podle počasí

 

 

 

Noc s Andersenem 9. 10.

Oslava 60. výročí školy 1. 10.

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Týdenní plán 12. – 16. 10.

Procvičování na webu:

Energetická paliva

Význam slov

předpony S-/Z-

nás./děl.

Praha – poznávačka míst

písemné násobení

Edukavárna 7. 10.

Pozvánka do Edukavárny

Týdenní plán 5. – 9. 10.

Týdenní plán 5. – 9. 10.

Procvičování ne webu:

Geometrie pro 5. ročník – strana 9

Předpony S-/Z-

Význam slov

Procvičování nás./děl.

Procvičování nás./děl. 2