Archiv Červen, 2020

Týdenní plán 15. – 19. 6.

Milé děti, 

zde je poslední týdenní plán v tomto školním roce. Poslední předprázdninový týden už bude bez učení. Naposledy se spojíme i online – ve středu ve 12: 30 a podíváme se na ČJ – slovesný ZPŮSOB.

Český jazyk:

Dobereme velkou kapitolu o slovesech. V tomto týdnu se budeme věnovat způsobu sloves:

 • uč. str. 106 – 110 – přečtěte si všechny žluté rámečky a tabulky
 • PS str. 62 – 64
 • uč. str. 110/1 – toto cvičení udělej až ve chvíli, kdy budeš mít vše předchozí splněno a alespoň trochu procvičeno. Uděláme si to na online výuce.
 • dobrovolné procvičování na webuslovesa, podstatná jména

Matematika:

Tento týden využijeme opakovací strany v PS. Pokud byste něco nevěděli, tak to vynechejte nebo mi napište. 

 • PS str. 40 – 43 prosím o poslání na email na kontrolu

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 43 – přečtěte si o novém uměleckém slohu – renesanci
 • podívejte se na video, kde je to znovu krásně shrnuto:

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 67 – 68 – přečtěte si a prohlédněte obrázky o ekosystému potok a řeka

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 44 – 45 – přečtěte si o chráněných územích v ČR a o tom, jak se v nich chovat

 

A to je vše přátelé! V pátek 26. 6. se na Vás budu těšit při předávání vysvědčení na školní zahradě (stoly u vchodu na zahradu). V září se do všeho s chutí pustíme, abychom zopakovali vše, co jsme nedělali společně.

Mějte se hezky. 

JH

Týdenní plán 8. – 12. 6.

ZMĚNA ONLINE VÝUKY V TOMTO TÝDNU – PONDĚLÍ 12: 30 

Milé děti,

i v tomto týdnu nás čekají nové věci, kterými navážeme na to, co už umíme. 

Český jazyk:

Opět se budeme věnovat slovesným mluvnickým kategoriím, především ČASU:

 • uč. str. 100 – 105 – přečtěte si všechny žluté rámečky a všímejte si koncovek (přítomný čas: -í, budoucí čas: často pomocné sloveso budu, minulý čas: končí na -l, -li, ….)
 • PS str. 59 – 61
 • dobrovolné procvičování na webu: mluv. kategorie SLOVES, vzory

 

Matematika:

Pokračujeme v rýsovaní. Používáme trojúhelníkem s ryskou. Naučíme se rýsovat pravoúhlý trojúhelník:

 

Budeme pokračovat v písemném násobení dvojciferným činitelem, tentokrát s jiným než končícím nulou.

 • podívej se na video:
 • PS str. 35 – celá
 • PS str. 39/8
 • dobrovolné – PS 17/5; 21/10, 28/3

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 44 – přečtěte si 
 • vytvořte si zápis tak, že odpovíte na otázky:
  • Co miloval a podporoval Rudolf II.? (odpovědi hledej na str. 41 – 42)
  • Kde sídlil Rudolf II.?
  • Jak se rozvíjí vzdělanost za vlády Habsburků? (odpovědi hledej na str. 44)

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 65 – 66 – přečtěte si o živočiších u rybníků
 • podívejte se na prezentaci: ekosystém rybník

 

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 39 – dočtěte si o průmyslu v ČR
 • uč. str. 40 – vypracujte na fólii, pracujte s učebnicí a sešitem a prověřte si, co jste si zapamatovali – dobrovolné

 

Mějte se hezky.

JH