Archiv Květen, 2020

Týdenní plán 1. – 5. 6.

Milí žáci, 

ať už jste doma nebo ve škole, zde je učivo na další týden. A tentokrát se naučíte spoustu nového:

Český jazyk:

Stále budeme opakovat mluvnické kategorie podstatných jmen a začneme poslední velkou kapitolu v tomto roce – SLOVESA:

 • uč. str. 96 – přečtěte si rámeček+ cv. 1 – vypracujte do šk. sešitu
 • podívejte se na video a vytvořte si na list papíru nebo do sešitu stejnou pomůcku jako paní na videu:
 • uč. str. 98, 99 – přečtěte si žluté rámečky
 • PS str. 57 – 58

Dobrovolné: uč. str. 97/2; 98/2; 99/2

 

Matematika:

Naučíme se rýsovat kolmice (=různoběžné přímky, které svírají pravý úhel) pomocí pravítka s ryskou:

 • podívejte se na videa:
 • rýsujte kolmice na pracovních listech podle zadání: Kolmice 1, Kolmice 2
 • uč. str. 75/16 – narýsujte podle zadání na čistý papír a vpravo vedle cvičení si všimněte zkráceného zápisu, pomocí symbolů, které v geometrii budeme čím dál častěji využívat; prosím o vyfocení a poslání na kontrolu
 • podívejte se na video o písemném násobení dvoumístným činitelem (= to číslo v příkladu dole):

   

 • PS str. 34/3 

Dobrovolné – PS str. 31/celá; PS str. 11/3, PS str. 12/7

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – 42 – přečtěte si o císaři Rudolfovi II. 
 • podívejte se na videa:

PDVL přírodověda:

 • vlep si zápis o Ekosystému pole a louka do sešitu: ekosystem_pole_a_louka (jestliže nemáš, kde zápis vytisknou, vypiš si jen pár zástupců živočichů a rostlin k poli i louce)
 • uč. str. 62 – 64 – seznam se s dalším ekosystémem a přečti si o rostlinách, které u rybníka najdeme

 

PDVL zeměpisná část:

 • uč. str. 38 – přečtěte si o průmyslu v ČR 
 • vypište si ze str. 38, jaké průmysly u nás najdeme a co zpracovávají (např. potravinářský – mléko, rohlíky, cukr)
 • pokud můžete, nalepte si mapku – mapa průmysl

 

S dětmi, které jsou doma se opět spojíme ve středu od 12: 30. Budeme věnovat slovesům, a taky se podíváme na rýsování nebo na písemné dělení v matematice. 

Mějte pěkné dny.

JH

Týdenní plán 25. – 29. 5.

Milé děti,

zde je týdenní plán na další týden, na kterém budeme pracovat i ve škole. Ve škole budeme více procvičovat i na dalších listech nebo v učebnicích, ale pro Vás toto učivo zadávám jako DOBROVOLNÉ. Pokud budete cítit, že něco potřebujete procvičit více, můžete si to právě procvičit na těchto úkolech. 

Společně se uvidíme na online hodině ve středu od 12. 30. Vyzkoušíme tento čas, pokud by bylo potřeba to upravit, samozřejmě se zkusíme domluvit. Ale já bohužel dříve nemůžu a předpokládám, že později míváte kroužky. Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat sami za sebe, pokud něčemu nebudete rozumět nebo si nebudete vědět rady. 

Český jazyk:

Zopakujte si skloňování podstatných jmen podle všech vzorů mužského rodu:

 • uč. str. 94/2 – přepište do sešitu bez závorek (nezapomeňte si u každého podstatného jména určit vzor a uvědomit si číslo, abyste doplnili správnou koncovku, pomozte si přehledem vzorů, které jste si přepisovali do sešitu)
 • PS str. 56 celá – pozor, je to opakování všech vzorů
 • pracovní list –  Vyjmenovaná slova
 • Dobrovolná práce – 

 

Matematika:

I tento týden si udělejte pracovní list rýsování. Tentokrát si zopakuj vzájemnou polohu přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Podívejte se na video:

Dále procvičujte písemné počítání:

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – přečtěte si rodu Habsburků (ne císař Rudolf II.)
 • vytvořte si zápis do sešitu s nadpisem: HABSBURKOVÉ a vypište si z učebnice 3 – 5 informací, které vám o tomto rodu připadají zajímavé (stručně, žádné dlouhé věty)
 • podívejte se na video:

 

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 48 – 49 – přečtěte si kapitolu Živočichové na loukách a prohlédněte si obrázky
 • podívej se na prezentaci: prezentace Ekosystém louka na posledních stránkách jsou otázky, které si můžeš zkusit odpovědět

 

PDVL zeměpisná část:

 • vytvoříme si zápis – Nerostné suroviny v ČR:
  • ze str. 36 si opište zelený rámeček Členění nerostných surovin
  • nalepte si mapku (mapa nerosty) nebo si vypište jednotlivé nerostné suroviny ze str. 36 a místo, kde se těží (např. hnědé uhlí – Most, Sokolov)
  • také si zapište zpracování nerostných surovin ze str. 37 (např. hnědé uhlí – spálením vzniká elektrická energie; černé uhlí – vyrábí se z něj koks a z něj železo a ocel,…)

 

Mějte se hezky.

JH

Týdenní plán 18. – 22. 5.

Dobrý den, děti, 

čas letí jak splašený a zde jsou úkoly na další týden. A i v tomto týdnu se uvidíme online – v úterý (M rýsování: 2. úkol z prac. listu) a ve čtvrtek (ČJ cv. 92/1 + PS) od 10 hod. 

Český jazyk:

V ČJ pokračujte v procvičování psaní koncovek u podstatných jmen. Podívejte se na vzory předseda a soudce, které jako jediné mají u mužského rodu v 1. pádě nějakou samohlásku. Skloňování podle nich není tak časté.

 • uč. str. 92 nahoře – přepište si skloňování podle vzoru předseda i soudce do sešitu a vyznačte koncovky
 • uč. str. 92 – 93 – přečtete si žluté rámečky
 • PS str. 55 celá ( ve cv. 4 nemusíte psát diktát, ale splňte všechny úkoly. Připomínám:
  • Slabikotvorné L a R jsou slabiky, které nemají samohlásky a, e, i, o u. Takže ve slově máma jsou dvě slabiky má-ma a nejenže tam není slabika s R, ale všude jsou samohlásky. Slovo kráva má dvě slabiky krá-va. Přestože první slabika krá obsahuje R, není slabikotvorná, protože jsou tam samohlásky a. 
  • Ale slovo vlk má jednu slabiku bez samohlásek a obsahuje L = je slabikotvorné. Slovo krk má jednu slabiku bez samohlásek a obsahuje R = je slabikotvorné. Slovo pršet má 2 slabiky pr-šet a první slabika je se slabikotvorným R.)
 • pracovní list na zopakování skloňování podle vzorů: skloňování 2

Dobrovolné procvičování na internetu: VS, skloňování podle ženského a středního rodu

 

Matematika:

I tento týden si zopakujte rýsování – tentokrát rýsování kružnic. Pečlivě čtěte zadání a plňte ho krok za krokem, nepřeskakujte! rýsování pracovní list

Pokud si někdo potřebuje zopakovat postup rýsování kružnice a její pojmy, zde jsou jednoduchá videa

Dále se podívej na šipkové grafy a počítej po směru šipek. Vstupní číslo je vlevo nahoře a výsledné vpravo dole:

 • PS str. 28/1
 • PS str. 30/9
 • PS str. 36/6 

Dobrovolné procvičování na internetu: Násobení velkých čísel, Nás./děl., +/- nad 10 000

 

PDVL dějepisná část:

V PDVL červené si zopakujte samostatně kapitolu 8. Do sešitu pište jednoduše odpovědi na otázky ze str. 40/ a). Otázky si nemusíte přepisovat, stačí jen psát odpovědi v pořadí, jak jsou v učebnici za sebou. Samozřejmě používejte učebnici a sešit, abyste našli odpovědi. Pokud něco nebudete vědět, tak to vynechejte. Prosím o zaslání odpovědí na email ke kontrole. 

 

PDVL přírodověda:

Čeká Vás nový ekosystém – LOUKA. 

 • uč. str. 44 – 45 si prohlédněte
 • uč. str. 46 – 47 si přečtěte

urči názvy rostlin

 

PDVL zeměpisná část:

Přečtěte si o těžbě a zpracování nerostných surovin:

 • uč. str. 37 – O některých nerostných surovinách jsme se bavili ve čtvrtek na online výuce, tak si to alespoň znovu připomenete. Zápis z této kapitoly uděláme další týden.

A ještě jedno hodně odborné video, které je spíše pro starší, ale třeba se někdo rád podívá:

 

PČ, VV, HV, TV:

Milé děti, tak se vám po 14 dnech opět ozývám a připravila jsem pro vás další zajímavé výchovy.

Z Pv a Vv si vytobíte koláž. Je to jednoduché. Budete potřebovat výstřižek z časopisu nebo novin, který nalepíte na čtvrtku a dokreslíte pozadí tak, aby vznikl hezký obrázek. Přikládám ukázky. 

Zacvičte si podle zaslané přílohy a zároveň si osvěžte angličtinu.

ANIMAL EXERCISES FOR KIDS 🦀 🐸 🐵 🐱 Great way to burn off energy and can be done indoors too 😉See them all here: https://www.hellowonderful.co/post/animal-exercises-for-kids/

Zveřejnil(a) hello, Wonderful dne Pátek 1. května 2020

Z Hv si zazpívejte píseň Epo epo.

 

Za týden už někteří z vás přijdou do školy, tak se na vás těším. Přineste ukázat své výtvory, které jste během domácí výuky vytvořily. 
 Vaše Dana Novotná. 

 

 

Mějte se hezky. 

JH

Týdenní plán 11. – 15. 5.

Milé děti,

zde jsou úkoly na další týden. Já samozřejmě děkuji za to, co mi posíláte a upozorňuji, že pokud si s něčím nevíte rady, udělejte prostě to, co víte. Taky mi můžete napsat o radu a nebo se spojit online s nějakým spolužákem. 

V úterý (PDVL) a ve čtvrtek (PDVL) opět v 10 hodin online!

 

Český jazyk:

Zopakujte si skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a částečně i mužského: skloňování 1

Dále se podívejte na další vzor rodu mužského – stroj:

 • uč. str. 88 nahoře – přepište si do sešitu skloňování podle vzoru stroj a vyznačte koncovky
 • uč. str. 90 – přečtěte si žluté rámečky
 • PS str. 54 celá 

 

Matematika:

Tento týden budete rýsovat. Úkoly jsou jednoduché, měli byste je zvládnout. Pokud ne, udělejte prostě to, co víte. Jestliže si nebude mít kde vytisknout listy, přepište si cvičení do sešitu nebo na čistý papír. Prosím, o zaslání této práce na kontrolu. Děkuji. 

Připomeňte si pomocí videa důležité pojmy, se kterými budete dále pracovat:

Pracovní listy na rýsování: doc08626320200504123847, doc08626420200504123901

A ještě pracovní list na pamětné dělení se zbytkem. Zbytek pište do závorky: děl se zbyt

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 39 – přečtěte si o vládě Jagellonců  a o tom, co to byl zemský sněm

Zápis společně vytvoříme v úterý na online hodině. Poté ho sem vložím.

Po prvních nezdarech se mi po 10 hod. podařilo online hodinu udělat a společně jsme prošli kapitolu a vytvořili krátký zápis. Pokud jste na hodině nebyli, nic se neděje. Zápis si opište nebo vytiskněte: České země po husitských válkách

Také si můžete udělat křížovky: http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_17.htm

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_18.htm

 

PDVL přírodověda:

Na online hodině ve čtvrtek ústně zopakujeme kapitolu POLE na str. 43 a vytvoříme krátký zápis o zvířatech na poli. Zápis sem po hodině vložím.

 

PDVL zeměpisná část:

Přikládám dobrovolně k tisku mapy, kterými můžete doplnit zápisy v sešitě: mapa zemědělství, mapa nerosty

Dále se podívejte na kapitolu Nerostné suroviny na str. 36 a tu si přečtěte a prohlédněte si mapu v učebnici.

Dobrovolné video o těžbě nerostných surovin, abyste viděli, jak to doopravdy funguje:

 

TV, PČ, VV, HV:

Pevně věřím, že jste všichni obdarovali maminky ke nedělnímu Dni matek a dali jste si záležet. Proto tento týden z výchov žádný úkol nedávám. 

 

Mějte se moc hezky. 

S pozdravem,

Hantáková

Týdenní plán 4. – 7. 5.

Milé děti,

i v tomto týdnu Vám zadávám úkoly na 4 dny, protože je v pátek 8. května státní svátek. Děkuji všem, za posílání úkolů, o které si píšu!

Na online hodině minulý čtvrtek jsme si připomněli, jak pracovat v Officech ve OneNote, kde každý máte ve skupine 4C-informatika, založenou svou složku a v ní podsložky podle předmětů. Ve složce PDVL jsme měli splnit úkol – vytvoř stránku s názvem Polní plodiny a z každé skupiny polních plodin vlož jeden obrázek nějakého zástupce (například okopaniny – lilek brambor). Nejlepší je pracovat přes prohlížeč Edge. Musíme umět zkopírovat nebo uložit obrázek do počítače. Úkol nakonec splnilo jen pár dětí, ale i za to jsem ráda a děkuji Vám za čas a práci, kterou jste tomu věnovali. 

Při další online výuce v úterý (ČJ – cvičení z učebnice + PS 53/4) a ve čtvrtek (M) se sejdeme opět v 10 hodin. 

Český jazyk:

Podívejte se na další vzor – muž:

 • uč. str. 88 – přepište tabulku do sešitu a barevně vyznačte koncovky
 • uč. str. 88 a 89 – přečtěte si žluté rámečky
 • PS str. 53 celá – prosím o poslání na kontrolu

 

Matematika:

Tento týden budete počítat v různých prostředích:

 • PS str. 20/4 – násobilkové obdélníky = násobíš vždy 2 krajní čísla a ve středu je výsledek
 • PS str. 20/5 – Pozor, jsou tam ukryté 2 úlohy – 1. Kolik spalo ve 4 chatkách? 2. Kolik spalo v 9?
 • PS str. 20/6 – Nedělitelné číslo = má jiný zbytek než 0!
 • PS str. 21/8
 • PS str. 24/7
 • PS str. 26/5, 7 – Pozor, budeš muset počítat i se zápornými čísly!

 

PDVL dějepisná část:

 • uč str. 38 – přečtěte, co se dělo v naší zemi po husitských válkách a podívejte se na videa:

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 40 – 42 – přečtěte si o tom, kdo žije na poli a podívejte se na soubory, které přikládám:

4. ročník – Pole

pr-4-ekosystem-pole—zivocichove

 

PČ/VV:

Děti, nezapomeňte, že v neděli mají svátek MAMINKY! Ukažte jim, jak je máte rádi a nejen v tento den se k nim chovejte s úctou a láskou! Obdarujte je kytičkou a ideálně ještě vyrobte nějaké přáníčko nebo obrázek. Můžeš si vybrat nějaký z návrhů, které zde přikládám. Jestliže nemáš barvené papíry, určitě máš pastelky a prostě něco nakresli. Nebo připrav podobnou snídani jako na videu.

LADYBUG VALENTINES

 

S pozdravem,

JH