Archiv Únor, 2020

Týdenní plán 2. – 6. 3.

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen rodu středního – opakování, předložky
 • uč. str. 75, 56
 • PS str. 39

vzory rodu středního

vzory rodu středního 2

Matematika:

 • souřadnice, rýsování, 
 • uč. str. 61 – 64
 • PS str. 10 – 12
 • geometrieřímské číslice

geometrie

geometrie – poloha přímek

PDVL dějepisná část: Lucemburkové  zápis – uč. str. 25 – 29

PDVL přírodověda: neživá příroda: voda – uč. str. 30 – 31

voda prezentace

PDVL zeměpisná část: Vodstvo ČR – uč. str. 28 – 31

Týdenní plán 17. – 21. 2.

Český jazyk:

 • skloňování podstatných jmen podle vzoru kuře, stavení; příslovce
 • uč. str. 73 – 75, 55
 • PS str. 46, 38

skloňování podle vzoru kuře

skloňování podle vzoru stavení

podstatní jména rodu středního

podstatní jména rodu středního 2

Matematika:

 • geometrie – síť krychle, kružnice, čísla do 10 000
 • uč. str. 43/16-18; 45/9; 44/4; 46/15; 48/4; 50/11, 12; 55/14; 57/6; 58/17; 59/18
 • PS 1. díl: 34/3, 4; 39/8; PS 2. díl: 8/5 ;/7, 8

PDVL dějepisná část: tvorba plakátů o Karlu IV. – uč. str. 25 – 28

PDVL přírodověda: neživá příroda, vzduch – uč. str. 30

PDVL zeměpisná část: 

Týdenní plán 10. – 14. 2.

Český jazyk:

 • skloňování podst. jm. rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE
 • uč. str. 70 – 71, PS str. 45

skloňování podstatných jm. rodu středního

Matematika:

 • zlomky, čísla do 10 000
 • uč. str. 56 – 59
 • PS 2. díl – str. 7 – 9

čísla do 10 000

PDVL dějepisná část – opakování přemysl. králů: otázky v uč. str. 24 + Lucemburkové uč. str. 25

PDVL přírodověda – opakování živé přírody na str. 29

PDVL zeměpisná část – opakování povrchu ČR – uč. str. 24 – 27