Archiv Leden, 2020

Týdenní plán 3. – 7. 2.

Český jazyk:

 • skloňování podstatných jmen – vzory středního rodu; slovesa, ČTVRTEK- dílna čtení!!!
 • uč. str. 67 – 69, 53
 • PS str. 44, 38

podstatná jména rodu středního

Matematika:

 • práce s daty, čísla do 10 000
 • uč. str. 52 – 55
 • PS nový 2. díl: 4 – 6

čísla do 10 000

PDVL dějepisná část: uzavření kapitoly o přemyslovských králích – uč. str. 21 – 24

vznik českého království

PDVL přírodověda: příroda v zimě – uč. str. 27 – 28

poznávačka přírody

PDVL zeměpisná část: povrch ČR – uč. str 24 – 27

ČR hory

Týdenní plán 27. – 30. 1.

Český jazyk:

Matematika:

 • rovnice se dvěma neznámými, geometrie
 • uč. str. 48 – 51
 • PS str. 33 – 35
 • římské číslice
 •  

PDVL dějepisná část – test z Přemyslovských knížat, Přemyslovští králové – uč. str. 21 – 23

PDVL přírodověda – živočichové našich lesů 25 – 26

 

Vši !!!!

Prosím všechny rodiče o pečlivou každodenní kontrolu hlaviček, protože ve třídě jsou opět vši. 

Dopravní hřiště 23. 1.

Ve čtvrtek 23. 1. budeme procvičovat dopravní výchovu (teorii) na dopravním hřišti na Zahradním městě. Program máme od 10: 30 do 12: 10. Odcházet budeme po velké přestávce a do školy se vrátíme na konci 5. vyuč. hod. První dvě hodiny budeme mít ČJ a M.

Týdenní plán 20. – 24. 1.

Český jazyk:

 • pád podstatných jmen; přídavná jména
 • uč. str. 64 – 65; 50
 • PS str. 43; 36

mluvnické kategorie podstatných jmen

slovní druhy

podstatná jména

přídavná jména

Matematika:

 • rovnice se dvěma neznámými, římské číslice
 • uč. str. 44 – 47
 • PS str. 31/9 + 40/10 

římské číslice

PDVL dějepisná část (červená) – opakování Přemyslovských knížat na test 27. 1. str. 20 + vznik českého království – uč. str. 21

PDVL přírodověda (zelená) – lesní patra – uč. str. 20 – 24

PDVL zeměpisná část (modrá) – povrch ČR – uč. str. 23 – 27

Týdenní plán 13. – 16. 1.

Český jazyk:
– VS po Z, podstatná jména
– uč. str. 46 – 47, 49
– PS str. 33 – 35, 42

Matematika:
– římské číslice
– uč. str. 42
– PS str. 29

PDVL dějepisná část: Život za vlády prvních Přemyslovců – uč. str. 18 – 19
PDVL přírodověda: Ekosystém les – rostlinné patra – uč. str. 20 – 24
PDVL zeměpisná část: Orientace v krajině – uč. str. 20 – 22