Archiv Listopad, 2019

Prosinec – důležitá data

5. 12. mikulášská nadílka
16. 12. vánoční dílnička spojená s autorským čtením – od 16 hod. v naší třídě
17. 12. bruslení
19. 12. předvánoční burza – prodej hraček, knih, deskových her, filmů¨
20. 12. třídní besídka – rozdávání dárečků
21. 12. – 5. 1. vánoční prázdniny

Týdenní plán 2. – 6. 12.

Český jazyk:
– Opakování stavba slova, VS po B,psaní dopisu
– uč. str. 35, 37 – 38, 41
– PS str. 28 – 29
Dílna čtení ve čtvrtek!
stavba slova různá cvičení
VS po B chytáky

Matematika:
– zlomky
– uč. str. 32 – 33
– PS str. 21 – 23

PDVL dějepisná část (červená)– Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 15
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – dělení živočichů – uč. str. 15 – 16
Vaši – Naši obratlovci
PDVL zeměpisná část (modrá) – Státní symboly a státní svátky – uč. str. 15

Týdenní plán 25. – 29. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky ob-, v- , vy-, vý-
– uč. str. 33 – 35
– PS str. 26 – 28
předpona, kořen, přípona
bě/bje, vě/vje
slova příbuzná
stavba slova
nauka o slově
slovní druhy

Matematika:
– rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 28 – 31
– PS str. 18 – 20

PDVL dějepisná část (červená) – Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 14
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti živočichů – uč. str. 15
PDVL zeměpisná část (modrá) – demokratický stát, zákony – uč. str 13 – 14

DÍLNA ČTENÍ VE ČTVRTEK – VLASTNÍ KNIHA!

Týden 25. – 29. 11.

pondělí – dobrovolná schůzka Ekotýmu od 14 hod. v učebně přírodních věd ve 3. patře
úterý – 1. a 2. hod. pečení jablečného štrůdlu:
– každý žák si přinese: 2 jablka, malou krabičku na hotový závin (část), který si odnese domů a popřípadě zástěru
– další potřebné suroviny zakoupím z finančního daru
čtvrtek – bruslení, dílna čtení, ČJ a M
pátek – čtvrtletní test z ČJ

Týdenní plán 18. – 22. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky
– uč. str. 24 – 26
– PS str. 30 – 32
předpony a předložky

Matematika:
– rovnice a děda Lesoň, písemné odčítání; indické násobení
– uč. str. 22, 26
– PS str. 16

PDVL dějepisná část (červená) – staré české pověsti – uč. str. 11

PDVL přírodověda (zelená) – dělení rostlin podle místa růstu a užitku – uč. str. 14
PDVL zeměpisná část (modrá) – test Kraje ČR (poznávačka a krajská města + zajímavosti – stačí ze sešitu); Demokratický stát – uč. str. 13

Týdenní plán 11. – 14. 11.

Český jazyk:
– předložky a předpony
-uč. str. 28 – 29
– PS str. 23 – 24
stavba slova
předpony
kořen slova

Matematika:
– rovnice + šipkový graf, +/-, ./:
– uč. str. 22 – 23
– PS str. 12 – 17

PDVL dějepisná část (červená) – kupec Sámo – uč. str. 10
Praotec Čech
Sámova říše 2
PDVL přírodověda (zelená) – stavba těla semenných rostlin (plod se semeny) – uč. str. 13
PDVL zeměpisná část (modrá) – test z krajů ČR v pátek 22. 11.
pro doplnění učiva ze sešitu a učebnice ke krajům

Týdenní plán 4. – 8. 11.

Český jazyk:
– stavba slova
– uč. str. 26 – 27
– PS str. 20 – 22
předpona, kořen, přípona
kořen slova

Matematika:
– rovnice
– uč. str. 20 – 22
– PS str. 12 – 13

PDVL dějepisná část (červená) – Příchod Slovanů – uč. str. 9
Stěhování národů
PDVL přírodověda (zelená) – Stavba semenných rostlin (list a květ) – uč. str. 12
PDVL zeměpisná část (modrá) – Praha a Středočeský kraj – uč. str. 8
Kraje ČR
Kraje ČR poznávačka