Archiv Říjen, 2019

Od kamene po zrní – život člověka v pravěku

Nástěnné pravěké malby ve VV

Pracovní činnosti v dílnách

Týdenní plán 21. – 25. 10.

Český jazyk:
– slova jednoznačné a mnohoznačné; slova spisovná a nespisovná; slova citově zabarvená
– uč. str. 21 – 23
– PS str. 18 – 19

Matematika:
– dělení se zbytkem, násobení, stavby a jejich plány
– uč. str. 19 a 24
– PS str. 10, 12/3, 13/7, 15/1

PDVL dějepisná část (červená) – Keltové na našem území – uč. str. 8 + test z pravěku
PDVL přírodověda (zelená) – Semenné rostliny – uč. str. 11 – 13
PDVL zeměpisná část (modrá) – Kraje ČR – uč. str. 8 – 12

Ve čtvrtek 5. hod. Dílna ČTENÍ!
V pátek 1. hod. Dílna PSANÍ!

Týdenní plán 14. – 18. 10.

Český jazyk:
– nauka o slově, délka hlásek, slova souznačná a protikladná
– uč. str. 18 – 19
– PS 16 – 17
délka hlásek
délka hlásek 2
sl. protikladná
sl. souznačná

Matematika:
– indické násobení, dělení se zbytkem
– uč. str. 16 – 18
– PS str. 8 – 10

PDVL dějepisná část (červená) – Opakování Pravěku na str. 7 (test v PO 21. 10.) + Keltové – uč. str. 8
PDVL přírodověda (zelená) – Dělení rostlin, výtrusné rostliny – uč. str. 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – Kraje ČR – uč. str. 8 – 12

Regiony České republiky

V pátek 18. 10. – dílna psaní

Týdenní plán 7. – 11. 10.

Český jazyk:
– Procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů
– uč. str. 17
– PS str. 15

Matematika:
– obvod a obsah ve čtvercové síti, indické násobení, prostředí dědy Lesoně
– uč. str. 14 – 16
– PS str. 8 – 9

PDVL dějepisná část (červená) – Pravěk, uč. str. 6 – 7
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti rostlin, uč. str. 9
PDVL zeměpisná část (modrá) – kraje ČR, uč. str. 7 + test (ČR v Evropě, EU, obyvatelstvo)