Archiv Září, 2019

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:
– vyjmenovaná slova a slovní druhy
– uč. str. 15 . 17
– PS str. 14
VS
VS 2
slovní druhy

Matematika:
– násobilkové obdélníky, písemné násobení
– uč. str. 12 – 13
– PS str. 7

PDVL dějepisná část (červená)– pravěk – uč. str. 5
PDVL přírodověda (zelená) – houby – uč. str. 8
poznávačka hub
PDVL zeměpisná část (modrá) – členění území ČR str. 7

Týdenní plán 23. – 27. 9.

Český jazyk:
– opakování párových souhlásek a řad vyjmenovaných slov
– uč. str. 14 – 15
– PS str. 12 – 13
vyjmenovaná slova
vyjmenovaná slova 2

Matematika:
– opakování písemného sčítání a odčítání; +/- do 1000; nás./děl.
– uč. str. 10 – 11
– PS str. 7
+/- 1000

PDVL dějepisná část (červená) – procvičování století a tisíciletí, úvod do pravěku
PDVL zeměpisná část (modrá) – obyvatelé ČR – uč. str. 6
PDVL přírodověda (zelená) – ekosystém – uč. str. 7

Vši

Ve třídě se opět objevily vši. Prosím do důkladnou kontrolu hlaviček, aby se nám podařilo zastavit další šíření mezi dětmi!

Děkuji.
Hantáková

Týdenní plán 16. – 20. 9.

Český jazyk:
– opakování psaní vlastních jmen a párové souhlásky
– uč. str. 10 – 13
– PS str. 7 – 11¨
párové souhlásky
vlastní jména

Matematika:
– opakování základních vztahů: +/-, ./:, sčítací trojúhelníky, krokování, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání
– uč. str. 8 – 9
– PS str. 8
násobení/dělení
písemné sčítání/odčítání

PDVL dějepisná část (červená) – století, tisíciletí, časová osa – uč. str. 4
PDVL přírodověda (zelená) – živá a neživá příroda – uč. str. 6 – 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – ČR jako součást EU a obyvatelé – uč. str. 5 – 6

První spolupráce

Rozvrh hodin

Důležité informace

Milí rodiče,
přináším opět pár informací:

Do třídního fondu budeme opět vybírat 500 Kč. Vložte částku na účet žáka, prosím, co nejdříve.
Prosím, aby rodiče žáků, kteří chodí do družiny, mysleli na to, že peníze na družinu se odečítají ze stejného účtu žáka a proto je potřeba, aby vložili do pokladny peníze za družinu (1600 Kč) i TF (500 Kč). V minulém roce byly děti v mínusu, protože nebyla nahrána dostatečná částka.

Přispíváme na dobrou věc! Na levharta obláčkového v ZOO bude z každého účtu žáka odečteno 10 Kč a jako třída jsme odhlasovali, že koupíme jednu panenku Unicef a tím zajistíme očkování několika dětem v rozvojových zemích. Cena panenky je 600 Kč a bude rozpočítána mezi celou třídu.
V případě, že by někdo z Vás nechtěl na panenku přispívat, kontaktujte mne e-mailem.

Plavat budeme celý školní rok vždy v PO (5. a 6. vyuč. hod.). Protože se ale bazén stále opravuje, poprvé půjdeme až 7. 10. Do té doby budeme mít výuku podle rozvrhu – TV a ČJ (dílna čtení).

– Dílny čtení a psaní budou v pátek první hodinu. V září využijeme toho, že se v pondělí neplave a dílna čtení bude v pondělí. Dílna psaní v pátek.
Na dílnu psaní – složka s pacičkami na zakládání přepsaných příběhů a jakýkoliv sešit nebo deník, kde budou tvořit příběh nanečisto
Na dílnu čtení – beletrizovaná kniha s jedním příběhem nebo hrdinou, který provází celou knihu (S knihou, kde je více odlišných příběhů se hůř pracuje.); složka s pacičkami na čtenářské listy

V ŽK je potřeba vyplnit první stranu a vzadu si přečtěte a podepište školní řád.

V pondělí 23. 9. nás čeká první bruslení.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Hantáková