Archiv Květen, 2019

Písemky ČJ a M

Ve čt příští týden budeme psát velký test z ČJ. Bude obsahovat VS, přepis psacího písma, diktát a vyhledávání ohebných slovních druhů v textu.

A v pátek budeme psát opakování z M. V testu bude slovní úloha, rýsovaní ve čtvercové síti, +/- 1000, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a biland. Děti budou moci využít násobilkovou tabulku, ale odečtu jim za to nějaký bod, aby to bylo fér vůči těm, kteří jsou si v násobilce jistí.

PO 3. 6. Divadlo V Dlouhé – Představení O líné babičce

V pondělí nás čeká poslední letošní divadlo. Představení O líné babičce stojí 140 Kč, bude odečteno z ŠOP.

1. hodinu se budeme učit (penál, PS do ČJ a PS do M, ŽK) a poté bude odcházet do divadla.

S sebou: kromě učení slušné oblečení, průkaz MHD (nebo 2 jízdenky), svačina, pití
Návrat do školy na konci 5. vyuč. hodiny.

Sportovní den – konec 11: 40

Ve čtvrtek končí první stupeň v 11: 40.
5. vyuč. hodina je pro 2. skupinu odvolaná.

30. 5. Sportovní den

Ve čtvrtek 30. 5. proběhne na zahradě školy Sportovní den pro 1. stupeň. Děti budou procházet různé stanoviště se sportovními aktivitami. Nakonec proběhne mezi třídami štafetový závod.

S sebou – sportovní oblečení a obutí, svačina, pití, ŽK

Konec bude v 11: 40. Zda bude mít 2. skupina dílnu psaní, ještě upřesním na začátku týdne.

S pozdravem,
Hantáková

Týdenní plán 27. – 31. 5.

Český jazyk:
– Opakování VS, slovní druhy – číslovky, slovesa
– uč. str. 90 – 91
– PS str. 57 – 59
číslovky
VS

Matematika:
– jehlan, kužel – uč. str. 84 – 85
– dělení se zbytkem – uč. str. 88
– PS str. 31 – 37
dělení se zbytkem

Prvouka:
– stavba těl živočichů
– uč. str. 58 – 59
stavba těl savců
stavba těl ptáků
stavba těl ryb
stavba těl obojživelníků

Změna vyuč. hodin v tomto týdnu – út a čt!!!

Milí rodiče,
ve ČT 23. 5. bude mít první stupeň dopolední program na zahradě. Přijedou jednotlivé složky IZS – hasiči, policie, záchranná služba a představí dětem svou práci. Program bude končit až 5. vyuč. hodinu, tj. 12:35.
Proto se ruší 5. vyuč. hodina v úterý(celá třída končí po 4. vyuč. hod.) a všechny děti budou mít 5. hodinu ve čtvrtek. V případě, že by to byl nějaký problém, napište omluvenku do ŽK.

S pozdravem,
Hantáková

Test z PK – stavba těla kvetoucích rostlin

V úterý budeme psát test z PK! Dnes jsme učivo opakovali. Děti se mohou učit ze sešitu a učebnice str. 50 – 53.

Týdenní plán 20. – 23. 5. (24. 5. ředitelské volno)

Český jazyk:
– opakování VS – PS str. 50
– slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena:
– uč. str. 89 – 90
– PS str. 56 – 57
VS
přídavná jména
slovní druhy
zájmena

Matematika:
– +/- 1000, Biland, schody:
– uč. str. 81 – 83
– PS str. 28 – 29
Matika Hejný

Prvouka:
– společné znaky živočichů
– uč. str. 56 – 57
společné znaky života živočichů

Sešity do M, kontrola pomůcek, pochvala všem dětem za posun v dílnách

Milí rodiče,
již jsme popsali všechny sešity do Matematiky. Pokud Vašemu dítěti sešit dochází, bude to mít zapsáno v úkolníčku a prosím o jeho dokoupení. V M využíváme sešit č. 5110, který má centimetrové
čtverečky
.

Dále jsem Vás chtěla poprosit o důslednou kontrolu věcí, které si děti mají nosit do školy – tužky, pera, pravítka, kružítka, nůžky, lepidla, učebnice, sešity, úbor do TV, vlastní kniha do dílen čtení. Děti si teď budou zapisovat do ŽK knížky vše, co nebudou mít a prosím, abyste se to pokusili zajistit v co nejkratší době. Pokud pomůcky děti nemají, komplikuje nám to práci a zdržuje výuku.

Přestože děti občas mají své dny, musím je moc pochválit za pokroky, které dělají v dílnách čtení a psaní. Většina dětí už umí své myšlenky pěkně formulovat a je radost je poslouchat, když mluví o knize, a nebo prezentují své příběhy!

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den!
Hantáková

Týdenní plán 13. – 17. 5.

Český jazyk:
– opakování VS: PS str. 48 – 49
– slovní druhy + podstatná jména vlastní: uč. str. 85 – 87 + PS str. 55
VS
podstatná jména obecná a vlastní
slovní druhy

Matematika:
– geometrie: koule, kruh, kružnice, rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 78, 78/4, 80/4
– Biland, +/- 1000, násobení mimo obor násobilek:
– uč. str. 77 – 80
– PS str. 24 – 26
velké násobení

Prvouka:
– části těla kvetoucích rostlin
– uč. str. 50 – 53