Archiv Únor, 2018

Důležitá data

– 27. 2. – kino Hostivař, film Earth: Den na zázračné planetě. Cena je 99,- Kč, částka bude odečtena z třídního fondu. Prosím o kontrolu zůstatku na vašem účtu! Kdo nebude mít dostatek peněz, nebude se moci akce zúčastnit.
– 9. 3. Toulcův dvůr, program Velikonoce na statku. Cena je 130,- Kč, opět bude částka odečtena z třídního fondu.
– 21. 3. Velikonoční jarmark a třídní schůzky
– 29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny + 2. 4. Velikonoční pondělí (volno)
– 9. 4. výtvarné dílny – malování batůžku (pytlík na záda). Cena je 95,- Kč a bude to hrazeno z finančního daru.
– 30. 4. ředitelské volno

Týdenní plán 26. 2. – 2. 3.

Český jazyk:
párové souhlásky
– uč. str. 62 – 65
– PS str. 4, 6 – 8
párové souhlásky
P-B
D-T
Ď – Ť
V-F
psací písmo

Matematika:
opakování násobilky 2,3,4,5; dělení 2,3; počítání do 100
– uč. str. 31 – 33
+/- 100
násobení a dělení 2
dělení 3
násobení a dělení 3
násobení 4
násobení 5

Prvouka:
kalendářní rok, měsíce
– uč. str. 40 – 42
Rok, roční období
Rok a kalendář

Týdenní plán 19. – 23. 2.

Český jazyk:
– poslední opakování souhlásek před novou kapitolou a procvičování čtení psacího písma
– PS str. 48 – 50 + rozdání 2. dílu PS
psací písmo
procvičování tvrdých a měkkých souhl.
di, ti, ni/ dy, ty, ny
procvičování souhlásek

Matematika:
– poč. do 90, násobení 2, 3, 4, 5; dělení 2, 3
– uč. str. 29 – 30
+/- 100
+/-
násobení 2, 3
násobení 4, 5
různá cvičení na násobení, dělení 0 – 5
příprava na dělení 2
dělení 2
dělení 3

Prvouka:
– poslední opakování Lidské tělo

Test z PK – kostra a orgány

Milí rodiče,
děti dostaly na prázdniny za úkol procvičovat kostru člověka a naučit se orgány. Ve středu 21. 2. budeme psát test. Nestihla jsem dětem zkontrolovat sešity. Prosím, podívejte se, jestli to mají děti doplněno správně, aby se zbytečně neučily špatnosti.

Děkuji za spolupráci.
Hantáková

Po 19. 2. suplování, odpadá AJ

V pondělí budou mít děti celý den suplování, protože jsem u lékaře. Budou procvičovat učivo. Pondělní skupině odpadá AJ a končí tedy 11: 40.

Týdenní plán 5. – 9. 2.

Český jazyk: opakování tvrdých a měkkých souhlásek
– uč. str. 59 – 60
– PS. str.46 – 48
tvrdé a měkké souhlásky
tvrdé a měkké souhlásky 2a>
tvrdé a měkké souhlásky 3

Matematika: procvičování násobilky 2, 3, 4, 5; poč. do 90, plán krychle
– uč. str. 27 – 28
nás. 2
nás. 2
nás. 3
http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/nasobilka2-3/nasobilka2a3-1.htm
nás. 4
http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
nás. 5
http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
nás. 4 a 5
+,-
http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/typ-65+7/do-staC-1.htm

Prvouka:
– orgány a jejich funkce
opakování výživa

Hudební výchova:
– uč. str. 40 – Ach synku, synku

Čtenářská dílna

V prvním pololetí jsme společnými silami přečetli dvě knihy. Ráda bych pokračovala ve čtenářských dílnách jako minulý rok. Prosím, aby si děti přinesly svou knihu na příští pátek 9. 2.

Mělo by se jednat o beletrizovaný příběh, který je rozčleněn jen na kapitoly, ne na jednotlivé příběhy, které na sebe nenavazují. Špatně se pak s takovou knihou v dílnách pracuje.

Děti si mohou knihu nosit domů a klidně číst kdekoliv je napadne, ne jen v pátečních dílnách. Když knihu dočtou, přinesou si jinou.

6. 2. Divadlo

V úterý nás čeká představení Sněhová královna v divadle Minor. Cena 150 Kč/žák, hrazeno z finančního daru. Odchod během první hodiny, návrat po 3. vyuč. hod. Zbytek dne se bude učit ČJ a M.

S sebou:
– vhodné oblečení
– svačina
– pití
– průkaz na MHD nebo 2 jízdenky