Archiv Leden, 2018

Bruslení, letáky z obchodu na vystřihování potravin, pololetní prázdniny!!!

Zítra, v úterý 30. 1., jdeme bruslit. Vše probíhá jako obvykle.

Prosím, aby si děti na středu přinesly letáky s potravinami. Využijeme je na probírání zdravé stravy.

V pátek 2. 2. je volno – pololetní prázdniny.

Týdenní plán 29. 1. – 1. 2.

Český jazyk:Tvrdé a měkké souhlásky
– uč. str. 59 – 60
– PS str. 45 – 48
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
měkké souhlásky
souhlásky

Matematika:
počítání do 90
– uč. str. 24 – 27
Násobení 5
– uč. str. 15, 52

Prvouka:
zdravá strava – uč. str. 39

Hudební výchova:
– uč. str. 23 – Bedřich Smetana

Násobilka, tvrdé a měkké souhlásky

Milí rodiče,
učivo násobilky a učivo o souhláskách je opravdu těžké. Procvičování ve škole nestačí.
Prosím, veďte děti k tomu, aby procvičovaly na odkazech, kterou jsou v týdenních plánech. Pokud ne v aktuálním týdnu, tak ve starém. Je tam spousta slov na procvičování. Děti si potřebují zapamatovat tvrdé a měkké souhlásky. Zatím v tom mají velký zmatek.

V Hejného matematice se násobilka neosvojuje pamětně, ale pracuje se s násobkovou tabulkou. Tu děti zítra dostanou a je to dobrá pomůcka. Přesto si myslím, že když si děti osvojí násobilku pamětně, ničemu to nevadí. Procvičujte doma násobkové řady a jednotlivé příklady. Ze začátku je lepší, když je procvičování písemné (vizuální opora), postupně přejděte jen k ústnímu. Můžete si doma vytvořit kartičky s jednotlivými příklady a každý den tak projet pár příkladů. Čím dříve si to děti zautomatizují, tím lépe.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Hantáková

Plavání od 7. 2.

Součástí učebních osnov v Tělesné výchově je plavecký výcvik. Proto se budou všechny děti účastnit každou středu plavání na Slavii. Budeme odcházet na konci 3. vyučovací hodiny a vracet se před koncem 5. vyuč. hodiny. Plavání bude bývat pravidelně každou středu a je hrazeno školou.

S sebou:
– batůžek
– plavky
– plavecká čepice
– mýdlo
– hřeben (holky)
– ručník
– sáček na mokré věci

Šití – čtvrtek 25. 1.

Tento čtvrtek využijeme dvouhodinovku výtvarky k pracovním činnostem, jejichž součástí je i šití. Proto prosím, aby si děti přinesly jehlu s co největším okem a bavlnku jakékoliv barvy. Budeme zkoušet vyšívat podle vzoru na papírovou šablonku.

Děkuji.
Hantáková

Týdenní plán 22. – 26. 1.

Český jazyk:
– uč. str. 56 – 60 – procvičování měkkých a tvrdých souhlásek
– PS str. 43 – 45
– PÍS vlastní tempo

Matematika:
– uč. str. 21 – 23, 57 – počítání do 80

Prvouka:
– uč. str. 38 – 39 – Nemoc, úraz, zdravá výživa

Domácí úkoly

Vážení rodiče,
vzhledem ke stížnostem na předešlý domácí úkol z matematiky bych se také ráda k situaci vyjádřila. Každou hodinu píši na tabuli práci navíc pro děti, které dokončí zadané úkoly. Stranu 53 a 54 (které byly za domácí úkol) jsem psala na tabuli dva týdny v každé hodině matematiky. Protože spousta dětí měla strany hotové nebo rozdělané, zadala jsem to hromadně, abychom se sjednotili. Zároveň se teď věnujeme více násobilce a na sčítání a odčítání není tolik času. Proto je potřeba ho procvičovat, zvlášť když rychle postupujeme do vysokých čísel. Ti, kteří neměli nic vypočítáno, očividně potřebují procvičovat a splnilo to tak svůj účel. Přesto se budu snažit příště přistupovat k žákům více individuálně a budu volit menší množství příkladů.

Pokud dítě úkol nesplní, nikdy jsem nedávala žádný trest ani poznámku. Pokud ale vím, že potřebuje učivo procvičit, chci, aby ho postupně dodělal. Ve třídě jsou bohužel děti, které úkoly neplní velice často. Přiznávám, že s takovými dětmi trpělivost nemám a nerada je za to omlouvám. Jejich trestem je dodělat úkol, který nesplnily. Nic navíc ne.

Nově jsem se ale rozhodla, že nebudu vyžadovat, aby děti úkoly plnily. Budu je zadávat každý den, stále stejně. Slouží k procvičování učiva a mají vést dítě k zodpovědnosti za svou práci. Pokud žák úkol nesplní, je to jeho věc. Učivo beru ale za procvičené a na to navážu v další hodině.

S pozdravem,
Hantáková

Týdenní plán 15. -19. 1.

Český jazyk:
– Měkké souhlásky – uč. str. 54 – 56; PS str. 4O – 42
– opakování tvrdých souhlásek
– písanka – vlastní tempo
Měkké souhlásky

 • Tvrdé souhlásky
  hy, chy, ky, ry
  dy, ty, ny
  Měkké slabiky
  di, ti, ni
  měkké souhlásky

  Matematika:
  – násobilka 2, 3, 4 – uč. str. 11, 50 – 51
  – počítání do 70 – uč. str. 18 – 20, 53 – 54, 57

  Prvouka:
  – opakování lidského těla
  – zdraví – uč. str. 37 – 39
  Naše tělo
  nemoc, úraz

  HV:
  – psaní not, opakování délky not

 • Angličtina

  Milý rodiče,
  chtěla jsem Vám dát vědět, jaká je situace v obou skupinách při Angličtině. Děti do hodin opakovaně nenosí pomůcky a neplní úkoly. Doma se nepřipravují a z anglického jazyka nic neví. Již několikrát jsem dětem vysvětlovala, že je to předmět jako každý jiný. Dnešním dnem mi ale opravdu došla trpělivost a každého podle jeho práce ohodnotím na vysvědčení. V následujících hodinách budeme psát každý týden test na slovíčka, která momentálně probíráme.
  Myslím, že tohle je jediný způsob, jak dovést děti k zodpovědnosti za svou práci. Na úkoly z angličtiny a na učení slovíček mají vždy celý týden, je na nich, jak si práci rozvrhnou. Byla bych ráda, kdybyste podpořili tento přístup a dětem každý den nadiktovali ze 3 slovíčka.

  Děkuji za spolupráci.
  Hantáková

  Rodičovská kavárna 16. 1.

  Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.
  • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
  • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
  • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.
  Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.
  Těšíme se na Vás.