Archiv Září, 2017

Komunikace s družinou, mobily, tablety ve škole a ŽK

Milí rodiče,
po třídních schůzkách jsem mluvila s paní vychovatelkou Landovou v družině ohledně komunikace. Paní Landová Vás prosí, abyste komunikovali pouze přes deníček, který si děti mají nosit.

Na třídních schůzkách jsem se zapomněla zmínit o mobilech a tabletech ve škole. Ve školním řádu je napsáno, že žák má ve škole mobil vypnutý a schovaný v aktovce. Děti o tom ví, někdy to zkouší, ale ve třídě to relativně funguje. V družině mají děti dovoleno nosit si tyto věci jen v pátek. Některé děti tvrdí, že si mobil nosí kvůli komunikaci s rodiči. Myslím si, že to ale není potřeba. Dítě je v družině, pokud dojde k nějaké změně s jeho vyzvedáváním, stačí zavolat přímo do družiny. Předejde se tak ztrátám, jeho zničení či nevhodnému využívání (zasílání nevhodných sms kamarádům).

Také jsem chtěla poprosit, abyste doplnili dětem kopii kartičky zdravotní pojišťovny a dopsali variabilní symbol na druhou stranu, kdo tak ještě neudělal.

Děti, které chyběli ve středu, mají za úkol dodělat listnaté stromy v sešitě.

Děkuji za spolupráci.
Hantáková

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

Týdenní plán 2. – 6. 10.

Český jazyk
– uč. str. 16, 18 – 19
– PS str. 12 – 13
– PÍS str. 9 – 11

Matematika
– uč. str. 17 – 19, procvičování 52 – 53

Prvouka
– uč. str. 9 – 11 – jehličnaté stromy a rostliny v lese

Pitva knihy 26. 9. 2017

V knihovně jsme navštívili pěkný program Pitva knihy, při kterém se děti zábavnou formou učily, jak se ke knihám nemají chovat.

Rytířská ctnost – spolupráce

Včera měly děti možnost získat první erb do své karty a přiblížit se tak svému letošnímu cíli – stát se rytířem. Celý včerejší den jsme měli aktivity zaměřené na spolupráci. Zde je pár fotek:

Knihovna, třídní schůzky a volno

Milí rodiče,
několik informací k příštímu týdnu:

– s dětmi navštívíme knihovnu. V úterý 26. 9. na konci 2. vyuč. hodiny odcházíme do knihovny na Ruské. V tento den budeme mít ČJ a M. Ostatní předměty ne. Program pro školy je zadarmo.

– ve středu 27. 9. se od 17 hodin konají třídní schůzky v naší třídě. Jedná se o schůzky informativní, kdy si shrneme, co a jak tento školní rok.

– ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek a v tento den je volno. V pátek se jde do školy normálně!

S pozdravem,
Hantáková

PS: Na víkend mají děti dobrovolný úkol – přinést cokoliv k podzimu.

Týdenní plán 25. – 29. 9. (28. 9. volno)

Český jazyk:
– učeb. str. 15 – 17, Abeceda
– PS str. 11 – 12
– pís. str. 7 – 9
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda/

Matematika:
– uč. str. 14 – 16
https://www.matika.in/cs/

Prvouka:
– uč. str. 8, Podzim – listnaté stromy
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim.htm

Angličtina:
– uč. str. 2 – 5

Sešit do prvouky

Děti si včera odnesly domů sešit do PK. V pondělí budou psát testík na značky, které v sešitě mají. Ze sešitu si mají opakovat. V pondělí si ho přinesou do školy.

Angličtina

Milí rodiče,

děti dostaly v tomto týdnu pracovní sešit do Aj, který prosím doma obalte. Součástí PS je CD, které si děti nechají doma a mohou si opakovat doma písničky. Zopakovat si doma písničku Happy house, je jejich první úkol na příště. Přepis písničky najdete vzadu v učebnici. Učebnici i prac. sešit si děti budou pokaždé nosit domů, aby mohly opakovat.

Týdenní plán 18. – 22. 9.

ČESKÝ JAZYK:
– uč. str. 11 – 14
– PS str. 8 – 10
– pís. str. 5 – 7

MATEMATIKA:
– uč. str. 11 – 30, 50 – 51
PRVOUKA:
– uč. str. 6 – 7 Cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky