Archiv Duben, 2017

Dopravní hřiště 28. 4.

Milí rodiče,

v pátek nás čeká návštěva dopravního hřiště v Muzeu policie ČR.

S sebou děti budou potřebovat: kartičku MHD nebo 2 jízdenky, svačinu, pití, cyklistickou přilbu (kdo nemá, bude mu zapůjčena, ale je jen omezené množství), vhodné oblečení a vhodné obutí na kolo, prstové rukavice a čepici, penál, ŽK.

Odchod od školy na začátku 1. vyuč. hodiny, návrat během 4. vyučovací hodiny.

V případě nepříznivého počasí budeme zůstávat ve škole a normálně se učit!

Co nás čeká příští týden?

 • Pondělí 24. 4. – zrušen TV
 • Úterý 25. 4.  – návštěva knihovny ( program Z pohádky do pohádky) – Děti nebudou potřebovat nic výjimečného. Do knihovny půjdeme pěšky, učit se budeme jen 4. vyuč. hodinu -Prvouku.
 • Středa 26. 4. – TV bude
 • Čtvrtek 27. 4. – běžná výuka
 • Pátek 28. 4. – návštěva dopravního hřiště v Muzeu Policie na Albertově – podrobné informace budou přidány během týdne

Run and help 3. 5.

Milí rodiče,

děti dnes dostali letáček týkající se této akce. Jedná se o charitativní běh. Každé dítě se pokusí si  najít sponzora (rodiče, prarodiče, trenéra,…), který bude ochotný zaplatit mu za každé uběhnuté kolo částku, kterou si sami zvolíte. Může to být 5, 10, 20, ale i třeba 100 Kč. Děti dopředu odevzdají vyplněný letáček, na kterém budou tyto údaje vyplněny.

3. 5. nás pak čeká na atletické stadionu celá akce. Počet uběhnutých koleček se jim zaznamená do listiny a další den, pak děti do školy přinesou od sponzora příslušnou částku. Veškeré peníze budou darovány na dobrou věc. Ve třídě budeme teprve hlasovat, kam peníze půjdou.

Běhat budou i ty děti, které sponzora nenajdou.

Děkuji za spolupráci všem, kteří se stanou sponzory dětem.

Hantáková

Sběr papíru

Milí rodiče,

na škole proběhne soutěž mezi třídami ve sběru papíru. Kontejner bude u školy 18.  – 19. 5. od 7: 30. Budu na to ještě znovu upozorňovat. Jen jsem Vás chtěla poprosit, abyste doma začali sbírat, a pomohli nám tak vyhrát nějakou odměnu. 🙂

Děkuji.

Hantáková

Týdenní plán 24. – 28. 4.

Český jazyk

– uč. str. 36 – 40

Písanka

– str. 8 – 9

Matematika

– uč. str. 42 – 44

procvičování matematiky: http://www.matika.in/cs/

Prvouka
– uč. str. 18, 47 – Hospodářská zvířata

Boty na ven do TV

Milí rodiče,

jakmile se počasí opět umoudří, začneme s dětmi chodit v TV ven. Proto prosím, aby děti měly ve skřínkách přezutí do tělocvičny ale i na ven. Prosím, aby děti měly ve svém úboru také mikinu.

Děkuji.

Hantáková

Týdenní plán 18. – 21. 4.

Český jazyk

– uč. str. 33 – 35

Písanka

– str. 6 – 7

Matematika

– uč. str. 38 – 41

Prvouka

– uč. str. 17, 20

 

Rodičovská kavárna 19. 4.

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

 

Rodičovské kavárny

Vážení rodiče,

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením

 • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

 • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

 • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

 • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

 • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 1. 4. 2017

 

Ředitelské volno 9. 5.

V úterý 9. 5. je vyhlášeno ředitelské volno.