Archiv Listopad, 2016

Týdenní plán 28. 11 – 2. 12.

Český jazyk

– uč. str. 48 – 51
– písmeno Z, H

Matematika

– uč. str. 45 – 47
– krokování, stavby, +, –

Prvouka

– uč. str. 32
– kalendář

 

Vánoční stromeček v 1. C

Milí rodiče,

obracím se na Vás s prosbou, jestli někdo doma nemáte starý vánoční stromek, který byste nám mohli věnovat do třídy. Pokud se však žádný volný nenajde, nic se neděje, pořídím ho z třídního fondu a s dětmi půjde do vyšších ročníků.

S pozdravem

Hantáková

Představení Hurvínkův Mikuláš

Příští středu 30. 11. nás čeká představení Hurvínkův Mikuláš v Divadle Spejbla a Hurvínka v Dejvicích. Představení stojí 110 Kč/ žáka, ale bude hrazeno z třídního fondu! První vyučovací hodina proběhne normálně, pak nás čeká přesun do divadla a návrat do školy nejpozději ve 12:30. Angličtina středeční skupině odpadá.

Ve středu si s sebou děti vezmou – vhodné oblečení do divadla, malý batůžek (ne aktovku!), penál, ŽK, svačinu, pití, průkazku na MHD nebo jízdenky.

Také budu ráda, když se k nám jako doprovod přidá jeden rodič. Kdo bude mít volno a bude ochotný, může mě kontaktovat přes email. Děkuji.

Hantáková

 

Malování hrníčků 7. 11. 2016

Sázení stromku Cipísek 19. 10. 2016

Odevzdání fotek a předběžných přihlášek na školu v přírodě

Prosím, aby všechny děti přinesly zpět náhledy fotek, a to i v případě, že o ně nemáte zájem.

Dále prosím o odevzdání předběžné přihlášky na ŠvP, opět i v případě, že dítě nepojede.

 

Děkuji.

Hantáková

 

Bruslení ÚT 22. 11.

Milí rodiče,

připomínám úterní bruslení. Vše bude probíhat stejně. S sebou: brusle, helmu, rukavice, teplé oblečení, triko na převlečení, pití.

Ráda bych Vás opět tímto požádala o pomoc a budu vděčná všem, kteří budou moci přijít pomoci s přezouváním dětí.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Hantáková

Týdenní plán 21. – 25. 11.

Český jazyk

– uč. str. 44 – 47

– písmeno D, C

Matematika

– uč. str. 42 – 44

Prvouka

– Moje rodina, můj domov

Týdenní plán 14. – 16. 11. (17. – 18. 11. VOLNO)

Český jazyk

– uč. str. 42, 43

– dvojhlásky AU, OU

Matematika

– uč. str. 39 – 41

– psaní číslice 6, 0; sčítání, odčítání

Prvouka

– uč. str. 30, 31

– domov

Výtvarné dílny a Kouzelný semafor

Příští týden nás čekají následující akce:

  • V pondělí budeme s paní výtvarnicí Junovou malovat hrníčky. Vše bude hrazeno z třídního fondu a děti si nic nosit nemusí. Hrníčky i barvy budou zajištěny.
  • V pátek 11. 11. nás čeká bezplatné představení Kouzelný semafor v Muzeu Policie na Albertově. Odchod od školy bude během 1. vyuč. hodiny. Návrat je plánován 4. vyuč. hodinu. Protože celý den budeme mimo školu, je potřeba, aby si s sebou děti vzaly:
    • průkazku MHD – vždy pokud budeme cestovat po Praze, děti by měly mít s sebou průkazku, aby nemusely platit jízdné. Dopravní podnik hlavního města Prahy vydává  dva typy dokladů 1) elektronický doklad – Opencard (120,- Kč) nebo papírový doklad (20,- Kč). Případně by měl stačit i jný doklad potvrzující věk dítěte. Prosím o pořízení. Pokud dítě nebude mít průkazku, mělo by mít jízdenku.
    • svačinu a pití
    • penál a ŽK

S pozdravem
Hantáková