Vyučování venku

Milí rodiče,

vzhledem k povinnosti nošení roušek i ve třídě se snažím co nejvíce hodin strávit s dětmi venku. Máme k dispozici přírodní učebnu, školní zahradu. Je tam sice občas trochu “plno”, pořád si ale myslím, že je to v danou chvíli vhodnější. Dnes jsme strávili venku celé 4 vyučovací hodiny:)

Bylo by fajn, aby měly děti mikinu, případně desky jako podložku na psaní. 

Děkuji za vstřícnost a nezbývá než doufat, že nám počasí babího léta dlouho vydrží.

Oslava 60 let školy

Naše škola letos slaví již 60. narozeniny!

Zveme Vás tímto na společnou oslavu, bližší info na přiložené pozvánce.

plakát oslava 60 Eden

Plánované třídní schůzky

Vážení rodiče, 

třídní schůzky plánované na 23. 9. se vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční prezenční formou, ale písemně. Prosím seznamte se s dopisem paní ředitelky i mým.

Pokud budete mít jakékoli otázky či připomínky, neváhejte mě prosím kontaktovat.

S pozdravem,

Martina Černá

třídní schůzka_září

dopis ŘŠ

Odvolaná hodina

Ve středu 16.9. odpadá 6. vyuč. hodina (HV).

Informace k ŠOP

Vážení rodiče,

prosím Vás o kontrolu Vašeho účtu ve školní online pokladně. Po domluvě s kolegy z ostatních 7 tříd je částka, kterou by měl mít žák “k dispozici”, stanovena  na 500,- / školní rok. Z té pak budeme postupně strhávat za vstupné, kulturní akce aj. O stržení částky Vás systém vždy informuje.

Na začátku  roku budou strženy následující položky: 10,- sponzoring levharta z naší zoo, 50,- na výtvarné potřeby viz info od pana učitele Havlici:

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.

Zítra budou žáci odevzdávat učebnice z minulého roku, případné ztráty či poničení bude taktéž “strženo” ze Šop. Zároveň děti dostanou učebnice nové.

Do pátku také prosím o čitelné vyplnění ŽK, str. 3 (údaje rodičů), podpis a vlepená kopie kartičky pojišťovny (mohu okopírovat).

 Předem moc děkuji za spolupráci.

… škola volá!!!

Milí sedmáci, vážení rodiče.

Těším se na vás v novém školním roce a posílám nějaké důležité info k organizaci prvního týdne.

úterý – 1 vyuč. hodina, možnost oběda od 10 hod.

středa čtvrtek – konec vyuč. 11:40 – třídnické práce (učebnice, skříňky…)

pátek – vyuč. dle rozvrhu

pomůcky: psací potřeby, lepidlo

pořadač do skříňky ve třídě, zámek na šatní skříňku

sešity: čj: 464, 444, 544 – 2x (na dú a diktáty, většina z vás má u mě, můžete pokračovat:), plastové desky s rychlovazačem (pacičkami) na čtenářské dílny (opět někteří máte u mě:)

             m: 545 3x

             aj: A5 linkované (dle vyučujících, počítejte s možnými přesuny v jazyk. skupinách)

            nj: 544              rj: 464             d – možné pokračovat (544)             Z – 545

             Př – pokračovat nebo 465              F – 545 2x              Ov – 444              ZV – 520                – 544

VV – v letošním roce si nekupujte žádné pomůcky, vše dostanete přímo v hodinách od pana učitele (částka bude stržena z ŠOP)

 

V úterý na viděnou,