Škola v přírodě – poslední informace

Posílám poslední shrnující informace k odjezdu na školu v přírodě

Vzhledem ke skutečnosti, že já přijedu na Švp až v pondělí, bude mít odjezd žáků na starosti pí uč. Hyklová.

v pátek ráno v 8 hodin přijdou žáci do třídy, kde budou otestování, předají paní uč. Hyklové podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, pravidelně užívané léky paní ředitelce (zdravotnice). Pokud se někomu dělá v autobuse špatně, dejte jim prosím kinedryl. 

S sebou budou mít batůžek na výlety (se svačinou a pitím – lahev min. 0.5l) a 1 velké zavazadlo. Připomínám zákaz elektroniky (mobilní telefony apod)

Nezapomeňte prosím i na teplé oblečení (na horách může být i zima), pláštěnku, čepici, bundu, dvoje boty vhodné na hory(pohorky, sportovní), přezůvky. Počítejte s tím, že děti budou dvakrát denně venku za každého počasí, je třeba mít náhradní oblečení/boty pro případ deště. 

Nezapomeňte na dostatek roušek, přiměřené kapesné (do 300,-)

Všichni žáci budou mít s sebou knihu, šátek a spínací špendlíky 5ks (na hry).

Moc se na společný týden s dětmi těším.

 

Škola v přírodě

Milí rodiče

jsem moc ráda, že je na konci tohoto “podivného”  školního roku možné vyjet na školu v přírodě a ještě raději, že děti chtějí jet:)

Věřím, že si společně užijeme příjemný týden, snad se slunečným počasím a alespoň trochu si vynahradíme ty dlouhé měsíce distanční výuky.

Včera jsem dětem rozdala všechny potřebné dokumenty a informace, pro jistotu vkládám ještě sem. O ŠvP je opravdu velký zájem, nezapomeňte prosím dětem včas vyplnit přihlášku a zkontrolovat stav Vašeho účtu ve školní online pokladně. Pokud děti přihlášku neodevzdají ve stanoveném termínu/ na účtu nebude potřebná finanční částka, bude jejich místo nabídnuto náhradnímkům (a těch je opravdu hodně:)

Těším se na společný týden,

prihlaska svp

informace svp

bezinfekcnost

 

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,

předem děkuji, pokud si uděláte chvilku na vyplnění následujícího dotazníku. 

Dotazník pro rodiče

 

Rotační výuka na 2. stupni

Milí žáci a rodiče,

vyšlo to:) 

Dle nařízení vlády se od pondělí 3. 5. začne do škol rotačně vracet i druhý stupeň. 

Pro 7. třídy ale platí, že chodí do školy v LICHÉ TÝDNY, takže se na vás budu těšit 1O. května (a příští týden ještě online, tak jak jsme zvyklí.

V týdnech prezenční výuky se budeme učit podle tohoto rozvrhu.

Plán práce od 19. dubna

od_19_dubna

čtvrtletní hodnocení

Hodnocení prospěchu žáků 2. stupně za 3. čtvrtletí

Žákům 7.C budou přístupové údaje rozeslány během dneška/zítřka.

Děkuji,

Plán práce od 12. dubna

Plán práce na tento týden

od 12. dubna

Čtvrtletní (sebe)hodnocení a možnosti konzultací

Vážení rodiče,

během tohoto a příštího týdne vypracovávají žáci svá čtvrtletní sebehodnocení z jednotlivých předmětů. Učitelé je doplní o zpětnou vazbu a navrhovanou klasifikaci. Prosím abyste se s dětmi podívali do jejich TEAMS/ZNÁMKY a mluvili spolu o jejich práci.

Někteří pracují výborně, jiní už jsou z nekonečné distance opravdu unavení a z jejich výsledků možná budete zklamaní… Někdo to “jenom fláká”, někdo další opravdu víc nemůže. Pevně věřím, že se nám společně podaří najít tolik potřebnou rovnováhu mezi odpovědností za školní úkoly a pochopením a přijetím zvlášť náročné situace. 

Pokud byste chtěli cokoli zkonzultovat nebo nemohli v TEAMS najít jednotlivé zpětné vazby, budu Vám k dispozici k online konzultaci (v TEAMS, prostřednictvím účtu vašich dětí) v pátek 16. dubna od 9 – 11:30.

 

Přeji všem pěkný víkend,

Martina Černá

Plán práce od 6. dubna

Milí sedmáci,

posílám tradiční plán práce na tento týden.

od 6_dubna

Ve většině předmětů se budete věnovat sebehodnocení, zkuste prosím opravdu pravdivě a upřímně zhodnotit svoji práci a své výsledky. Je důležité umět sebe se nahlédnout reálně – zbytečně se nepodceňovat, zároveň ale i kriticky přiznat, že není vše tak, jak by mělo být… Z toho mála, co jsem zatím viděla, mám dojem, že naše třída bojuje spíš s tím druhým…

Ve čtvrtek nebude online hodina angličtiny ( z důvodu brigády na školní zahradě) . blíže si vysvětlíme v hodině, zadám vám práci offline.

Mějte krásný týden,

Zvedáme hlavu…

Zvedáme hlavu – hlasování